Om mig

VEM ÄR ANNA MELLE?

Jag heter Anna Melle och är svensk-assyrier. Jag har två starka identiteter som jag trivs med, men jag är född i Sydöstra Turkiet, landet mellan floderna Eufrat och Tigris, det så kallade Mesopotamien. Som sjuåring flyttade jag till storstaden Istanbul och gick i grundskolan på en grekisk

och turkisk internatskola.


Jag tillhör den assyriska etniciteten och är uppvuxen tillsammans med greker, armenier, hebréer, turkar och kurder. Det har bidragit till att jag

idag räknar mig som en kosmopolit. Till Sverige flydde jag i slutet av 1976 tillsammans med min familj och har bott här sedan dess.


Att jag känner mig som svensk har med att jag har anammat mycket av den svenska kulturen och känner mig integrerad i det svenska samhället och trivs väldigt bra med min tillvaro. Under mina år i Sverige har jag fått fem underbara barn och arbetat inom flera olika arbetsområden - både inom

den offentliga och privata sektorn. Jag tog min gymnasielärarexamen (samhällsvetenskap och historia) vid Högskolan i Jönköping år 2003 och har tjänstgjort som nämndeman i Jönköpings tingsrätt och Göta hovrätt.


Idag är jag verksam som föreläsare inom kulturmöten, kulturkrockar, hedersrelaterat våld och om patientbemötande inom vården och har även författat ett flertal böcker inom samma områden. Mina kunskaper och erfarenheter är från mina akademiska teoretiska studier samt från mina empiriska livserfarenheter. Jag har varit politisk aktiv i det svenska samhället som fritidspolitiker och suttit i olika nämnder och i ideella föreningar. Jag har specialiserat mig inom de orientaliska och nordafrikanska kulturerna som är mycket avvikande från den svenska kulturen. Mina empiriska erfarenheter hämtar jag genom att jag umgås med dessa kulturer och genom att jag följer utvecklingen i deras hemländer.


I mina föreläsningar gör jag en jämförelse med den svenska kulturen kontra de avvikande kulturerna, med olika exempel som ger lyssnaren en möjlighet att se vardagssituationer inom exempelvis rättsväsendet och äldrevården med ett annat perspektiv. På detta sätt får lyssnaren konfronteras med sin egen kultur och sedan skapas förhoppningsvis en förförståelse för det som är annorlunda.


Med min utländska bakgrund och tidigare arbeten som bland annat lärare, undersköterska och tolk har jag en gedigen erfarenhet av svensk sjuk- och äldrevård samt psykvård och föreläser ofta för läkare, tandläkare, sjuksköterskor, lärare, arbetsterapeuter och övrig personal inom hälso-, sjuk- och äldrevården. Under tjugo års tid har jag föreläst inom området ”kulturmöten”. Jag skräddarsyr mina föreläsningar utifrån mål och behov och har föreläst bl.a. inom den offentliga sektorn, hälsoskolor, högskolor och kommunförbundet.