Hedersrelaterat våld och förtryck

HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK

Boken "Hanna och Nora" som jag skrivit är uppdiktad, men grundar sig i sanna historier runt om i vårt land, där problemen med hedersrelaterat förtryck och våld mot unga killar och tjejer blir allt synligare.


  • I vilka situationer blir kulturskillnader tydliga och ett problem?

  • Hur kan vi förändra värderingar, attityder och principer?


Om hederns betydelse i patriarkala samhällsstrukturer och vad den gör med unga flickors och pojkars liv i gränslandet mellan olika kulturer. Om skam, hotet mot familjetrygghet och misstänksamhet mot samhälle och myndigheter.

BOK: Hanna och Nora


Berättelsen om Hanna och Nora är uppdiktad men grundar sig i sanna historier

runt om i vårt land där problemen med hedersrelaterat förtryck och våld mot unga tjejer och killar

blir allt synligare. Förhoppningen är att berättelsen och dess invävda faktarutor ska stimulera till

värdefulla diskussioner som leder till nya kunskaper och insikter hos läsarna.