Hanna och Nora - Studiehandledning

Hanna och Nora - Studiehandledning

Studiehandledning vänder sig till dig som är lärare/cirkelledare och är tänkt som ett stöd i att leda den gemensamma läsningen av boken och diskussionerna runt berättelsens innehåll och därtill knutna faktarutor.


Du som lärare/cirkelledare behöver inte vara någon expert eller ha specialkunskaper i ämnet. Handledningen består av två delar.

106 kr + frakt