Att åldras i ett främmande land

ATT ÅLDRAS I ETT FRÄMMANDE LAND

Under de senaste decennierna har Sverige blivit ett mångkulturellt land och befolkningen är inte längre homogen. Idag har vi människor som har kommit hit från världens alla kontinenter och många av dem börjar bli gamla och behöver olika former av hjälp och stöd.


Många av dem har en annan religion, ett annat språk och en annan kulturell bakgrund och referensram än svenskar och det kan därför lätt uppstå kulturkrockar vid möten inom vården och omsorgen. Hur kan vi möta äldre från andra kulturer med en bättre förförståelse och nyfikenhet inför det främmande?


Under föreläsningen behandlas bland annat:

  • Konkreta tips och råd på hur du hanterar besvärliga situationer och vänder dem till något positivt!
  • Vad bör man i sin profession tänka på vid mötet med äldre som har en annan etnisk bakgrund?

  • I vilka situationer kan kulturskillnaderna bli tydliga och bli ett problem?

  • Varför är en del utlandsfödda äldre rädda för äldrevården?

  • Varför kommunicerar vi så olika?


Anna ger svaren!